TOETSUITSLAG

Het is altijd een heel gereken om de leerlingen een waardering voor hun toets te geven. Dat doet iedere basisschool op zijn eigen manier. De één heeft een vaste norm voor heel de toets (bijvoorbeeld 3 fout per punt), een andere school rekent het per somsoort uit.

eenvoudig en snel

Hoe het ook gebeurt, het blijft een heel karwei. Dat neemt "Pluspunt Registratie" u uit handen. Als de norm van de diverse somsoorten is ingesteld en u het aantal fouten per somsoort intypt, rekent  "Pluspunt Registratie" onmiddellijk het resultaat uit.

Deze resultaten zijn niet bedoeld als rapportcijfer, maar een indicatie voor de leerkracht hoe de leerling zijn werk heeft gemaakt. De scores worden in decimale getallen op het werkblad weergegeven.

In het lichtgele gedeelte voert u het aantal fout in. In de grijze kolom ziet u de uitslag van de totale toets. Het is een gemiddelde van de gemaakte  somsoorten. Rechts naast het gemiddelde staan de scores per toetsonderdeel.

onvoldoende valt meteen op

Wanneer een leerling op een onderdeel lager dan een 6 scoort, dan wordt het betreffende vakje automatisch donkergekleurd.

Wanneer een leerling lager dan een 6 scoort op de hele toets, dan wordt ook zijn naam donker gekleurd. U ziet in één oogopslag welke kinderen aandacht nodig hebben.

rekening houden met aantal sommen

"Pluspunt Registratie" houdt vanzelf rekening met de verschillende aantallen per somsoort. Wanneer leerlingen (zoals in bovenstaand voorbeeld) 50 sommen moeten maken, dan hoeft een leerling die 12 fouten heeft, niet meteen een onvoldoende te hebben voor de hele toets. Kijkt u maar eens naar "Willem Beuzekom" en Daya Austin".

klassentotalen en kopieerbladen

Onderaan het registratieblad krijgt u automatisch een totaaloverzicht. U kunt aan de hand van deze uitslagen bepalen of u misschien een bepaalde somsoort voor de hele klas of voor een kleine groep kinderen extra moet uitleggen.

Ook ziet u meteen hoeveel kopieerbladen u voor de groep nodig heeft.