NORMERING

De normering op de registratiebladen is ingesteld zoals de methode Pluspunt ze hanteert. U ziet hierboven hoeveel opdrachten er per som gemaakt moeten worden en hoeveel er goed moet zijn om minstens een zes te halen. Het programma rekent het percentage voor u uit.

In de praktijk blijkt echter dat scholen de normering soms te streng of te soepel vinden en deze willen aanpassen. Dat vergt een hoop gereken. In "Pluspunt Registratie" heeft u dat in een handomdraai gedaan.

U verandert de norm door het "aantal goed voor een 6" te wijzigingen. U ziet op de onderste regel meteen welk effect dat heeft voor het percentage. U kunt dus de normering per som volledig op maat maken. 

Mocht u de leerlinggegevens van de toets al hebben ingevoerd en u wilt daarna de normering veranderen, dan is dat geen enkel probleem. De leerlinggegevens worden onmiddellijk aangepast zodra u de norm verandert. U ziet dan meteen wat het effect daarvan is op de leerling-resultaten. Ook het terugdraaien van de veranderde normering is geen enkel probleem.