LEERLING-PROFIEL

Van elke leerling worden de toetsresultaten per somsoort bewaard. Daarmee kan "Pluspunt Registratie" een analyse maken per leerling (en per groep).

Met deze analyse wordt een leerling-profiel opgesteld per somsoort. Hoe meer toetsen de leerling heeft gemaakt, hoe nauwkeuriger en betrouwbaarder het leerling-profiel is.

Per somsoort

Hierboven ziet voor "Getalbegrip" het leerling-profiel. Dit profiel is opgesteld na 12 toetsen. 
Alle scores onder een 6 worden gemarkeerd. Wanneer het gemiddelde van een leerling over alle scores lager is dan een zes, dan wordt ook de leerling-naam gemarkeerd.

Lopende een schooljaar krijgt u dus een steeds beter beeld wat elke leerling per somsoort wel of niet beheerst. U kunt daardoor gericht hulp bieden. En u hoeft hier niets speciaals voor te doen.

Zo kunt u per somsoort een gedetailleerd, maar toch overzichtelijk, rapport krijgen.

U ziet ook dat "Getalbegrip" in blok 7, 9, 10 en 12 niet wordt getoetst.

totaaloverzicht

Ook kunt u per leerling een uitdraai maken van alle toetsgegevens ingedeeld per somsoort. U krijgt dan een goed inzicht in de prestaties per leerling per somsoort.