GROEPSPROFIEL

Van elke somsoort krijgt u ook automatisch een groepsprofiel. U kunt per blok zien hoe de groep als geheel heeft gescoord. Zo zou u uit onderstaand gegevens kunnen aflezen dat een flink deel van de klas moeite heeft met de sommen die in blok 10 zijn aangeboden in het gebied "vermenigvuldigen en delen". Acht kinderen scoren tussen een 2 en 3. Dit groepje heeft dus zeker extra aandacht nodig.