DOWNLOAD EN DEMONSTRATIE

  • Download een demo voor groep 5, waarbij u met de toetsblokken 8-9-10-11 kunt experimenteren.
    De andere blokken en groepspakketten werken op identieke wijze.
    Deze download wordt als een zip-bestand aangeboden. U dient dus over een programma te beschikken dat dit bestand kan ont-zippen.
    Tevens dient u te beschikken over minimaal Excel 2000.
    Wij raden u aan om deze demo bij voorkeur stand-alone te installeren.